Колобродов В.Г.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000354
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003421
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Макет двоканальної ОЕСС

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U001489, НТУУ «КПІ» - 2546-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

1. Номер державної реєстрації – 0110U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі

Мультифокальні інтраокулярні лінзи

1. Номер державної реєстрації – 0109U001507
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.