Сталий розвиток

Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Зовнішній вигляд поверхні пакета труб після застосування тимчасового протикорозійного захисту і не упакованого металу

1. Номер державної реєстрації - 0114U002538
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко Т.В.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів

Концептуальна схема моделі

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000671,
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Болдак А.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000557, НТУУ «КПІ» - 2526-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002372, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» - 2404-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах

Компонента якості життя людей

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001738, НТУУ «КПІ» - 2401-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000698, НТУУ «КПІ» - 2464-п.
2. Науковий керівник - канд. екон. наук, доцент Караєва Н.В.
3. Суть розробки, основні результати.