Романкевич О.М.

Методи та засоби підвищення надійності та інформаційної стійкості багатопроцесорних систем для об’єктів критичного призначення

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000716, НТУУ «КПІ» - 2616-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Романкевич О.М.
3. Суть розробки, основні результати.
(укр.)

Спеціалізована комп’ютерна система діагностування та розрахунку надійності реконфігуровних відмовостійких багатопроцесорних систем.

1. Номер державної реєстрації - 0110U000262.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Романкевич Олексій Михайлович,
3. Суть розробки, основні результати.