Синтез

Еко-ефективна та ресурсозберігаюча технологія одержання та фінішна обробка зносостійких деталей поліграфічних машин на основі відходів силумінів

Скоба механізму подавання віконець для вклеювання в упаковку машини для вклеювання віконець «Heiber & Schroeder WP 800D» (вказано стрілкою)

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002484
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Киричок П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000649, НТУУ «КПІ» - 2549 - п.
2. Науковий керівник - д.х.н., проф., чл. – кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати