Глоба Л.С.

Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку

Система гібридного упра вління

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000217,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000332, НТУУ «КПІ» - 2619-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

Архітектура гетерогенного середовища для розміщення і виконання високонавантажених веб-сервіс - компонентів розподілених інформаційних систем на основі Desktop-Grid

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000332, НТУУ «КПІ» - 2418-п.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Глоба Л.С., д.т.н., Глоба Л.С., Prof. Globa L.
3. Суть розробки, основні результати.

Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002415
2. Науковий керівник - д.т.н., Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно- телекомунікаційному середовищі

Макет єдиного програмного та інформаційного середовища

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001584.
2. Науковийкерівник- д.т.н., Глоба Л.С.
3. Суть розробки, основні результати.