Письменний Є.М.

Розробка енергетичних і промислових систем охолодження з природною тягою на новій елементній основі

Зовнішній вигляд діючого лабораторного макету модуля „сухої” градирні

1. Номер державної реєстрації : № 0114U000561.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор.
3. Суть розробки, основні результати:

Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № 0113U000747, НТУУ «КПІ» - 2609-ф.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка рівнорозвинених поверхонь теплообміну для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортних систем і дослідження їх теплоаеродинамічних характеристик

процес обкочування трьохзахідної гвинтоподібної труби

1. Номер державної реєстрації: № 0112U000935 , НТУУ «КПІ» - 2538-п.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка і дослідження рівнорозвинених теплообмінних поверхонь для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортної системи України

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001319
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ,
3. Суть розробки, основні результати: