Фіалко Н.М.

Зменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U001341, НТУУ “КПІ» - 2308-ф
2. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002312
2. Науковий керівник – чл.кор. НАН У, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.
3. Суть розробки, основні результати.