Метаописи

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000557, НТУУ «КПІ» - 2526-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

Архітектура гетерогенного середовища для розміщення і виконання високонавантажених веб-сервіс - компонентів розподілених інформаційних систем на основі Desktop-Grid

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000332, НТУУ «КПІ» - 2418-п.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Глоба Л.С., д.т.н., Глоба Л.С., Prof. Globa L.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка спеціалізованої бази знань для рекурсивного аналізатора слабко зв’язаної природно-мовної текстової інформації Web- застосувань.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002409

2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Стенін О.А,

3. Суть розробки, основні результати.