Рассамакін Б.М.

Фізичне моделювання та дослідження характеристик підсистем навігації, орієнтації та зв’язку освітянського наносупутника формату CubeSat

Монтаж корисного  навантаження FIPEX  наносупутника POLYITAN-2-SAU

1. Номер державної реєстрації – 0114U001629, номер реєстрації в університеті - №2732-п.
2. Науковий керівник: старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Рассамакін Борис Михайлович.

3. Суть розробки.

Розробка та дослідження високоефективних ресурсозберігаючих методів і засобів забезпечення теплових режимів наносупутника НТУУ»КПІ»

1. Номер державної реєстрації – 0112U002597, номер реєстрації в університеті - №2540-п.
2. Науковий керівник: старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Рассамакін Борис Михайлович.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження теплових труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного покриття поглинаючої поверхні

Загальний вигляд діючих макетів сонячних колекторів, виготовлених з профільних алюмінієвих теплових труб

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000567, НТУУ «КПІ» - 2434-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., ст. наук. співр. Рассамакін Б.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження ефективної автономної сонячної водонагрівальної установки нового типу на основі теплових труб

1. Номер державної реєстрації теми: 0109U001512
2. Науковий керівник - к.т.н., ст. наук. співр. Рассамакін Б.М.
3. Суть розробки, основні результати.