Клінічний фокус

Прилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока

Експериментальний зразок приладу для вимірювання параметрів коноїду Штурма

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002331, НТУУ «КПІ» - 2452-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чиж I.Г.
3. Суть розробки, основні результати.