Бойко Т.В.

Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Зовнішній вигляд поверхні пакета труб після застосування тимчасового протикорозійного захисту і не упакованого металу

1. Номер державної реєстрації - 0114U002538
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко Т.В.
3. Суть розробки, основні результати

Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об’єктів і територіальних утворень (комлексний проект)

Фотографія експериментального стенду

1. Номер державної реєстрації - 0112U002292 , НТУУ «КПІ» - 2548-п.
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко Т.В.
3. Суть розробки, основні результати