Мачуський Є.А.

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс неінвазивної діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак

Макетний зразок три частотного вимірювача всіх параметрів повного опору провідникових об’єктів  на частотах 20, 100 і 500 кГц.

1. Номер державної реєстрації комплексної НДР: 0112U003148. Номер реєстрації в університеті: комплексна НДР – № 2532-п.
2. Науковий керівник комплексної НДР: д.т.н., професор Мачуський Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Вимірювальні системи та програмне забезпечення для морських охоронних систем і дослідницьких полігоні

Експериментальні спектри шумів моря та шумовипромінювання морських об’єктів

1. Номер державної реєстрації 0111U002471; Д/б № 2429-п.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Мачуський Євгеній Андрійович
3. Суть розробки, основні результати.