Інформаційне забезпечення

Загальна теорія визначення завантаження різальної частини лезового інструменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000155
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Равська Н.С.
3. Суть розробки, основні результати.