Денбновецький С.В.

Розробка та дослідження газорозрядного обладнання для імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації теми: 0112U000894, НТУУ «КПІ», № 2529-п
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Денбновецький С.В.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів

Макет газорозрядної електронної гармати з блоком керування параметрами електронного пучка

1. Номер державної реєстрації – 0110U002292
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Денбновецький С.В
3. Суть розробки, основні результати