Тимчик Г.С.

Тимчик Григорій Семенович - д.т.н., професор, провідний науковий співробітник кафедри виробництва приладiв, декан Приладобудівного факультету.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=5LPipSMAAAAJ&hl=uk

Розробка інформаційно-вимірювальної системи позиціювання інструмента в робочому просторі обладнання

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000362
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних засад дії інтегрованої системи ранньої діагностики та прогнозування розвитку вібраційних ознак захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001471,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000442.
2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Г.С., Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка контрольно-вимірювальної системи підтримки надвисокої точності при виготовленні прецизійних деталей приладів

Вимірювання люфта координатних рушіїв верстата за допомогою вимірювальної головки М-17 та плитки Йогансона

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000743, НТУУ «КПІ» - 2656-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні

1. Номер державної реєстрації 0111U000712; НТУУ «КПІ» - 2409-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів

Двопараметричний відчутник комплексу, встановлений в складі металообробного CNC верстата

1. Номер державної реєстрації 0111U000713; НТУУ «КПІ» - 2454-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення електромагнiтних наноприладів діагностування точності технологічної системи виготовлення прецизійних деталей приладів

Прилад “Градієнтомір” для комплексної перевірки зонної точності верстатів з CNC

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U002227.
2. Науковийкерівник- д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.