Якименко Ю.І.

Фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень сонячних елементів на нанокристалічних кремнієвих плівках з використанням рідкісноземельних елементів та гетероструктурах А3В5

Фотографія однієї з п’яти сонячних батарей супутника “PolyITAN-1” з ФЕП на монокристалічному кремнії

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002306, номер реєстрації в університеті – 2670-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Якименко Ю. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розроблення технології отримання та вивчення особливостей застосування пористого і нанопористого кремнію для створення високоефективних наноструктурних фотоелектричних перетворювачів

Технологічне обладнання

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № державної реєстрації: 0111U003244, № реєстрації в університеті: 2427-п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович
3. Суть розробки, основні результати

Розроблення технології отримання нанокристалічних плівок кремнію на основі аморфного сплаву Si-Sn-C та методів контролю p-n-переходу і структури

Electromask Series 6000

1.Номер державної реєстрації теми - 0112U003168, НТУУ «КПІ» - 2528-п.
2.Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор Якименко Юрій Іванович
3.Суть розробки, основні результати

Розроблення технології отримання орієнтованих плівок нітриду алюмінія з п’єзоелектричними властивостями для організації функціональних МЕМС-структур у складі наноелектронних комірок.

1. Номер державної реєстрації - 0110U002462
2. Науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., професор, Якименко Юрій Іванович,
3. Суть розробки, основні результати