Згуровський М.З.

Доктор технічних наук, професор, академік та член президії Національної академії наук України, член Академії педагогічних наук України, іноземний член Російської академії наук, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України.

http://iasa.kpi.ua/community-uk/administration/zgurovsky
http://kpi.ua/zgurovsky
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EDThQNkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання

Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000670,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000557, НТУУ «КПІ» - 2526-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах

Компонента якості життя людей

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001738, НТУУ «КПІ» - 2401-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.