(5) | A (13) | B (2) | C (36) | D (136) | E (14) | F (10) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (35) | N (5) | O (4) | P (15) | R (25) | S (27) | T (75) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (17) | И (36) | К (13) | Л (2) | М (82) | Н (22) | О (24) | П (45) | Р (346) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назва Авторспадаючий порядок сортування Останнє оновлення
Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем admin.report Птн, 06/17/2016 - 18:03
Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу admin.report Птн, 07/08/2016 - 17:47
Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій admin.report Птн, 06/10/2016 - 15:08
Дослідження теплорегулюючих характеристик систем на теплових трубах для космічного приладобудування admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:37
Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб'єктів admin.report Чтв, 07/07/2016 - 17:43
Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:50
Дослідження процесів локалізації і транспорту носіїв заряду в органічних напівпровідниках та їх наноструктурах admin.report Птн, 06/24/2016 - 12:35
Дослідження новітніх напівпровідникових наноматеріалів і їх сполук для впровадження у технологіях виготовлення низькорозмірних електронних приладів admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:53
Дослідження динамічних властивостей новітніх напівпровідникових наноматеріалів і нанокомпонентів admin.report Птн, 12/25/2015 - 16:37
Дослідження стійкості і ефективності криптографічних алгоритмів захисту інформації та їх реалізацій з використанням додаткових даних admin.report Срд, 06/29/2016 - 13:52
Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур admin.report Чтв, 12/10/2015 - 00:18
Дослідження, моделювання та розробка запам’ятовуючих елементів і пристроїв з руйнівним та неруйнівним зчитуванням на нанорозмірних сегнетоелектричних плівках admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:00
Двухдиапазонная микрополосковая антенная решетка навигационного комплекса с возможностью подавления активных помех admin.report Сбт, 11/28/2015 - 01:53
Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів admin.report Птн, 07/08/2016 - 22:50
Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості admin.report Птн, 07/08/2016 - 23:32
Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень admin.report Чтв, 08/31/2017 - 12:09
Дводіапазонна мікросмужкова антенна решітка навігаційного комплексу з можливістю придушення активних завад admin.report Сбт, 11/28/2015 - 01:53
Дослідження пасивних випаровувально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування admin.report Птн, 07/08/2016 - 23:35
Дифференциальные игры преследования с функционалом качества и их применение в задачах динамического распределения ресурсов admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:43
Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу admin.report Срд, 08/30/2017 - 17:25
Дисперсионно-стабилизированные углеводородные олигомеры и их потенциал для наностпинтроники admin.report Птн, 07/08/2016 - 10:26
Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:58
Диференціальні ігри переслідування з функціоналом якості та їх застосування в задачах динамічного розподілу ресурсів admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:43
Диагностика состояний сердечно-сосудистой системы человека на основе гемодинамических и метаболических характеристик admin.report Птн, 06/24/2016 - 19:09
Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки admin.report Птн, 07/08/2016 - 10:26
Дослідження впливу статистичних характеристик частково когерентних променів при їх використанні в оптичних системах зв’язку admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:24
Дослідження електро-магніто-механічних наносистем на основі антиферомагнітних матеріалів та мультифероїків admin.report Чтв, 12/10/2015 - 00:11
Діагностика станів серцево-судинної системи людини на основі гемодинамічних та метаболічних характеристик admin.report Птн, 06/24/2016 - 19:09
Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:35
Динамический анализ угроз приоритетам экономического измерения устойчивого развития административно-территориальным единицам Украины editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:25
Дослідження та розробка технологічних засад підвищення ефективності плазмового нанесення покриттів із застосуванням магнітних дій editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:48
Дослідження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцій та узагальнених процесів відновлення editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:29
Дослідження розрядів низького тиску для розробки обладнання та технології імпульсного електронно-променевого випаровування та іонно-плазмового осадження наноструктурованих покриттів editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:22
Дослідження ефективності використання імпульсних надширокосмугових сигналів у системах радіозв’язку і радіомережах editor2 Втр, 08/21/2018 - 11:59
Дослідний зразок клінічної системи лікування онкологічних захворювань за методом фотодинамічної терапії. editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:23
Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:47

Сторінки