корекція за апостеріорною інформацією

На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.