Коагуляційне водоочищення

Разработка новой ресурсосберегающей технологии утилизации и переработки отходов глиноземного и титанового производств в товарний продукт

Розроблено проект технологічного регламенту отримання комплексного ферум- і алюмінійвмісного реагенту для очищення промислових вод від важких металів, поверхнево-активних речовин, барвників різної природи та походження, та створено конкурентно спроможну екологічно безпечну технологію очищення промислових стічних вод ефективними і дешевими реагентами з відходів виробництв.
(рос.)