Images

Процес фрезерування в ході експериментальних досліджень
Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення
Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних
SOC обчислювальна платформа
Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.
Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма
Слайди презентації
Перенос електронів від металів в зв’язуючі і незв’язуючі  стани кисню та зниження зарядової ємності ЛДС при циклюванні
Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра
Мікроструктура плазмового покриття системи NiCrFeBSi  модифікованого нанопорошком Al2O3 до оплавлення
Складальне креслення двигуна-маховика
Обробка зразків на макеті устаткування
Ріжуча пластина під час роботи
Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом
Скоба механізму подавання віконець для вклеювання в упаковку машини для вклеювання віконець «Heiber & Schroeder WP 800D» (вказано стрілкою)
Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу
Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень
Зовнішній вигляд поверхні пакета труб після застосування тимчасового протикорозійного захисту і не упакованого металу
Стенд NASA (США) для випробування системи регенерації води з рідких відходів життєдіяльності людини на борту пілотованого космічного корабля
Монтаж корисного  навантаження FIPEX  наносупутника POLYITAN-2-SAU
Зовнішній вигляд діючого лабораторного макету модуля „сухої” градирні
Енергоефективна установка для випробувань надвисоковольтних кабелів
Зовнішній вигляд діючого макету п’яти ріжкової світлодіодної люстри з тепловими трубами

Страницы