Про сайт

НА WEB-САЙТІ НАДАЮТЬСЯ ЗВІТИ ВИКОНАННЯ РОБІТ В НТУУ"КПІ" ПО ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКАМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

(Закон України № 2519-VI від 9.09.2010 р.Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки").

Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання

Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000670,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних засад і принципів побудови мікроперетворювачів механічних величин в електричну величину на основі МЕМС і нанотехнологій

Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000544,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
Ч.2 Фотоелектричний вимірювач дистанції до объекту: Науковий керівник -д.т.н. проф. Чиж І.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів

Слайди презентації

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000578,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Основи проектування та створення гетероепітаксіальних структур перовськітних матеріалів для приладобудування

1. Номер державної реєстрації – № 0114U000562,
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних засад дії інтегрованої системи ранньої діагностики та прогнозування розвитку вібраційних ознак захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001471,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Залежність ємності SiO2/Al2O3-катодів літієвих джерел струму від енергетичного перерозподілу електронів, спричиненого умовами синтезу нанокомпозитів

Перенос електронів від металів в зв’язуючі і незв’язуючі  стани кисню та зниження зарядової ємності ЛДС при циклюванні

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000540,
2. Науковий керівник - д.ф.-м..н., проф. Зауличний Я.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія дослідження температурного поля біопалива нового термоанемометричного витратоміра з використанням алгоритмічних методів, апарату штучних нейронних мереж

Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра

1. Номер державної реєстрації №0114U000545,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Безвесільна О.М., приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті.
0114U002532, КВНТД І.2 13.14.02, УДК 621.311
2. Науковий керівник. О. С. Яндульський, д.т.н, проф.
3. Суть розробки, основні результати.

Підвищення експлуатаційних властивостей поверхонь деталей і конструкцій нанесенням модифікованих наноутвореннями покриттів

Мікроструктура плазмового покриття системи NiCrFeBSi  модифікованого нанопорошком Al2O3 до оплавлення

1. Номер державної реєстрації НДР 0114U003428
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кузнецов В.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки