Технологічні основи зменшення кількості переходів в формоутворюючих операціях витягування, обтиску та роздачі

Деталі, які отримані обтиском

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002387
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюжний В.Л.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження частотно-селективних структур міліметрового діапазону на основі тонких багатомодових діелектричних резонаторів.

1. Номер державної реєстрації 0115U000358
2. Науковий керівник - к.т.н., доцент Татарчук Д.Д.
3. Суть розробки, основні результати

Технологічні особливості прогнозування властивостей розплавів і структури металу виливків для роботи в екстремальних умовах

1. Номер державної реєстрації НДР: 0115U000406
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Ямшинський М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення нанофотонних систем для друкованих новітніх харчових паковань

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000361с
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Морозов А.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові і технологічні основи створення сучасних технологій і оснащення комплексного ресурсозберігаючого формоутворення вісесиметричних виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002370
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гожій С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та впровадження нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000643
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Крищук М.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000354
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Електрохімічний пристрій для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в технологічних газових середовищах

1. Номер державної реєстрації - 0115U002323
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати

Отримання енергоносіїв з відходів виробництва біодизельного палива, промислових стоків, мікроводорості Chlorella vulgaris та відходів її культивування

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000399
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і застосування нових екологічно безпечних технологій отримання наноцелюлози, продуктів хімічних і фармацевтичних виробництв із недеревної рослинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002411
2. Науковий керівник - к.х.н., доцент Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки