Раціональне природокористування

Електрохімічний пристрій для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в технологічних газових середовищах

1. Номер державної реєстрації - 0115U002323
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Лінючева О.В.
3. Суть розробки, основні результати

Отримання енергоносіїв з відходів виробництва біодизельного палива, промислових стоків, мікроводорості Chlorella vulgaris та відходів її культивування

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000399
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і застосування нових екологічно безпечних технологій отримання наноцелюлози, продуктів хімічних і фармацевтичних виробництв із недеревної рослинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002411
2. Науковий керівник - к.х.н., доцент Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Адаптивний маніпулятор віброхвильового руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000373
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Комплексне використання групи безпілотних літальних апаратів для задач промислово-екологічної розвідки

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002524
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Одержання високоефективних силікатних матеріалів для захисту водного басейну від радіоактивного забруднення

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0115U002325
2. Науковий керівник – д.х.н., чл.-кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000546
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003421
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Зовнішній вигляд поверхні пакета труб після застосування тимчасового протикорозійного захисту і не упакованого металу

1. Номер державної реєстрації - 0114U002538
2. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бойко Т.В.
3. Суть розробки, основні результати

Геотехнічний комплекс з інтелектуально-адаптивним виконавчим органом імпульсного руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин

Лабораторний зразок мультиплікатора тиску

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001628, НТУУ «КПІ» - 2643-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки