Науки про життя

Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0115U002525, 2818-п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) – д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3. Суть розробки, основні результати.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000354
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002485.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

Макет акустичного зонду з набором вушних вкладок різного типорозміру

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001596, НТУУ «КПІ» - 2659-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини

Лабораторний макет акустотермометра

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002947, НТУУ «КПІ» - 2475-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

Лазерне фрезерування стента

1. Номер державної реєстрації, 0112U000589 номер реєстрації в університеті 2545-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс неінвазивної діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак

Макетний зразок три частотного вимірювача всіх параметрів повного опору провідникових об’єктів  на частотах 20, 100 і 500 кГц.

1. Номер державної реєстрації комплексної НДР: 0112U003148. Номер реєстрації в університеті: комплексна НДР – № 2532-п.
2. Науковий керівник комплексної НДР: д.т.н., професор Мачуський Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

Дослідний зразок  нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000673, НТУУ «КПІ» - 2468-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дуган О.М., Дуган О.М., Dugan Oleksiy M.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження та розробка клінічного DSP-аудіометра для діагностування захворювань органа слуху

Робоче місце для визначення метрологічних характеристик макета DSP аудіометричного тракту на основі комплексу типу 22С фірми RFT

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0111U002584, НТУУ «КПІ» - 2457-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.М., Лысенко А.Н., Lysenko Oleksandr M.
3. Суть розробки, основні результати

Прилад для об’єктивного вимірювання параметрів клінічного фокусу пресбіопічного ока

Експериментальний зразок приладу для вимірювання параметрів коноїду Штурма

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002331, НТУУ «КПІ» - 2452-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чиж I.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки