Фундаментальні наукові дослідження

Фундаментальні закономірності синтезу багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв

1.Номер державної реєстрації: 0115U002321
2.Науковий керівник - д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3.Суть розробки, основні результати

Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U000323
2.Науковий керівник - д.т.н., проф. Романкевич О.М.
3.Суть розробки, основні результати

Дослідження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцій та узагальнених процесів відновлення

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U000371
2.Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Клесов О.І.
3.Суть розробки,основні результати

Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні

1.Номер державної реєстрації теми – 01115U002319
2.Науковий керівник – член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.
3.Суть розробки, основні результати

Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в замкнених мініатюрних випарно-конденсаційних системах космічного призначення

1.Номер державної реєстрації 0115U000353
2.Науковий керівник - д.т.н., ст.н.сп., Кравець В.Ю.
3.Суть розробки, основні результати

Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних температур

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U002320
2.Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.
3.Суть розробки, основні результати.
(укр.)

Закономірності впливу квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів

1.Номер державної реєстрації теми – 0115U000405
2.Науковий керівник–д.т.н., проф. Юркова О.І.
3.Суть розробки, основні результати

Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U000352
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Терещенко Т.О.
3.Суть розробки, основні результати.

Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками

1.Номер державної реєстрації: 0115U000381

2.Науковий керівник - д.т.н., професор Пересада C.М., к.т.н., доц. Ковбаса С.М.
3.Суть розробки, основні результати.

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000328
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Безродний М.К.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки