Фундаментальні наукові дослідження

Теплові та газодинамічні процеси в складних вихрових і закручених потоках

1. Номер державної реестрациї теми 0113U002467, № реєстрації в університеті 2610-ф
2. Науковий керівник – д.т.н., проф., академік НАНУ Халатов А.А.
3. Cуть розробки, основні результати.

Дослідження процесів теплопереносу в комбінованих системах випаровувально-конденсаційного типу і оптимізація характеристик систем

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № 0113U000747, НТУУ «КПІ» - 2609-ф.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Встановлення закономірностей створення дифузійних покриттів на сплавах та взаємозв’язку між їх складом, будовою і властивостями

Дифузійний шар на сплаві ВТ6 після нітроцементаціі при Т = 900 ° С. х1000

1, Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. - 0113U000999, № реєстрації в університеті 2608-ф
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Хижняк В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і збереження інформації

підвищення щільності магнітного запису

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002512, НТУУ «КПІ» - 2607-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Макогон Юрій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фізичних основ керування технологічними процесами виготовлення армованих жароміцних металокерамічних матеріалів поліфункціонального застосування

Шнеки пресів-екструдерів, наплавлені стрічковим релітом на основі сферичних частинок плавлених карбідів вольфраму, легованих молібденом

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002475, № реєстрації в університеті 2606-ф
2. Науковий керівник - член-кор. НАНУ, д.т.н., проф. Лобода П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій

Малогабаритний смужковий смуго-пропускаючий фільтр для великої потужності (20 Вт), який працює на частоті 2.4 ГГц.

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000572, № реєстрації в університеті 2605-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. Захаров О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження процесів локалізації і транспорту носіїв заряду в органічних напівпровідниках та їх наноструктурах

Термостимульована люмінесценція і фракційні енергії для чистого полімеру

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001910, № реєстрації в університеті 2603-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Управління режимами об’єднаної електроенергетичної системи з використанням значень фазових кутів вузлових напруг

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U001439.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Яндульський О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення та полімеризації

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U0002137,
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Ткаленко Д.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор

Слайд презентації роботи

1. Номер державної реєстрації : 0108U001099.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Остапенко Валентин Володимирович, професор, док.фіз.-мат.наук
3. Суть розробки, основні

Сторінки