Фундаментальні наукові дослідження

Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення

Дослідний зразок тягового електроприводу потужністю 200 кВт

1. Номер державної реєстрації 0112U002404, номер реєстрації в університеті 2511-ф.
2. Науковий керівник д.т.н., професор Пересада Сергій Михайлович
3. Суть розробки, основні результати

Гідродинаміка і теплообмін в підігрівачах повітря теплотою кристалізації води для теплових насосів та вентиляції

Фото лабораторної установки з декількома ярусами насадок

1. Номер державної реєстрації - 0111U002513, номер реєстрації в університеті – 2407ф.
2. Науковий керівник - докт. техн. наук, професор Пуховий Іван Іванович
3. Суть розробки, основні результати.

Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів

Модернізована установка на базі ННВ-6,6 з електромагнітним сепаратором  вуглецевої плазми

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U003184, НТУУ «КПІ» - 2510-ф.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., член-кореспондент НАН України, проф. Сидоренко С.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках

Термічна стабільність та експлуатаційна надійність нанорозмірних металевих плівок на діелектриках та напівпровідниках

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000818, НТУУ «КПІ» - 2509-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0111U002229, КВНТД І.2 13.14.02, УДК 621.311 № 2408– ф
2. Науковий керівник - д.т.н, проф. О. С. Яндульський
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження властивостей надширокосмугових імпульсних радіосигналів і розробка на їх основі принципів побудови радіомереж, що самоорганізуються, і терміналів для них

Макети радіотерміналів, які можуть бути об’єднані в радіомережу із самоорганізацією

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U002534, НТУУ „КПІ” – 2506-ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Бунін С.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж

1. Номер державної реєстрації №0111U000714, НТУУ”КПІ” - №2411-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки Безвесільна О.М., приладобудівний факультет, кафедра приладобудування.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних засад новітньої інформаційної технології діагностики та дослідження спектрів біотехнічних об`єктів при лікуванні

1. Номер державної реєстрації 0111U000712; НТУУ «КПІ» - 2409-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Диференціальні ігри переслідування з функціоналом якості та їх застосування в задачах динамічного розподілу ресурсів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000056, НТУУ «КПІ» - 2405-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., доц. Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні та експериментальні основи створення нового класу сенсорів терагерцового діапазону

1. Номер державної реєстрації НДР 0111U002508, номер реєстрації в університеті д/б № 2412-ф.
2. керівник - Богорош О.Т., професор, доктор технічних наук.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки