Фундаментальні наукові дослідження

Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002372, ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» - 2404-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи нелінійного аналізу процесів прийняття рішень в умовах невизначеності

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002371, НТУУ «КПІ» - 2403-ф.
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., с.н.с. Андрєєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ побудови високопродуктивних комп’ютерних систем з динамічним розпаралелюванням обчислювальних процесів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001475, НТУУ «КПІ» - 2402-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Луцький Г.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах

Компонента якості життя людей

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001738, НТУУ «КПІ» - 2401-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності.

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000740, НТУУ «КПІ» – 2400-ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження методів підвищення пропускної здатності телекомунікаційних систем широкосмугового радіодоступу з урахуванням вимог до завадостійкості

1. Номер державної реєстрації: номер реєстрації в університеті: НТУУ «КПІ» - 2406-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ, принципів побудови і синтезу багатокоординатних мікроперетворювачів на основі використання нових фізичних ефектів і нано -мікро-технологій

1. Номер державної реєстрації- 0111U000589, НТУУ «КПІ» - 2410 ф.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д., Гераимчук М.Д., Geraimchuk M.D.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фізико-хімічних основ керування ультратонкою структурою квазів'язкої армованої високотемпературної кераміки поліфункціонального застосування

Компоненти

1. Номер державної реєстрації теми -№ 0110U002328, НТУУ «КПІ» - 2305ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., чл..-кор., професор Лобода П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах

Схема розробки

1. Номер державної реєстрації теми -110U002366 НТУУ «КПІ» - 2307-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Хижняк В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи організації високоефективних спеціалізованих сховищ даних науково-освітнього призначення на основі кластерних обчислювальних технологій

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. № держреєстрації 0110U000261, № реєстрації в університеті 2300-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Гроль В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки