Енергетика та енергоефективність

Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000313.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дешко В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ресурсозберігаючого регламенту пресування вуглеграфітових виробів

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002409.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Карвацький А.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоефективного та екологічно безпечного водневого теплогенератора для комунальної енергетики

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0115U000339.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Варламов Г.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження комбінованого сонячного колектору на основі алюмінієвих теплових труб для ефективного перетворення сонячної енергії в електричну та теплову

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000382.
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Хайрнасов С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Енерготехнологічний комплекс з інтелектуальним керуванням робочим режимом та віброзахистом з використанням репульсивних клатратів

1. Номер державної реєстрації 0115U002332
2. Науковий керівник – к.т.н., доц. Студенець В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка енергоефективних конструкцій печей прямого нагрівання Кастнера для графітування електродних виробів

Типи печей графітування: ( а ) Ачесона, ( б )  Кастнера

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002410.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Комплексне фізико-хімічне гальмування корозійних процесів і підвищення ефективності теплообміну у водному середовищі для енергозбереження ресурсів України

1. Номер державної реєстрації 0115U002324
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Герасименко Ю.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії

1. Номер державної реєстрації теми 0115U002514.
2. Науковий керівник д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення широкосмугових високовольтних вимірювальних підсилювачів та систем їх дослідження та метрологічної атестації

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002327
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки