Енергетика та енергоефективність

Каскадні відцентрові випарювачі для приладів очистки води нового покоління

Стенд NASA (США) для випробування системи регенерації води з рідких відходів життєдіяльності людини на борту пілотованого космічного корабля

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U004382,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ріферт В.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізичне моделювання та дослідження характеристик підсистем навігації, орієнтації та зв’язку освітянського наносупутника формату CubeSat

Монтаж корисного  навантаження FIPEX  наносупутника POLYITAN-2-SAU

1. Номер державної реєстрації – 0114U001629, номер реєстрації в університеті - №2732-п.
2. Науковий керівник: старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Рассамакін Борис Михайлович.

3. Суть розробки.

Розробка енергетичних і промислових систем охолодження з природною тягою на новій елементній основі

Зовнішній вигляд діючого лабораторного макету модуля „сухої” градирні

1. Номер державної реєстрації : № 0114U000561.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор.
3. Суть розробки, основні результати:

Створення енергоефективної резонансної установки для сертифікаційних випробу-вань вітчизняних кабелів з сучасною ізоляцією на високі та надвисокі напруги

Енергоефективна установка для випробувань надвисоковольтних кабелів

1. Номер державної реєстрації 0114U000580
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Щерба А.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження енергозберігаючої світлодіодної люстри з тепловими трубами для внутрішнього освітлення приміщень

Зовнішній вигляд діючого макету п’яти ріжкової світлодіодної люстри з тепловими трубами

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті : № 0114U001525, НТУУ «КПІ» - 2720-п.
2. Науковий керівник: НІКОЛАЄНКО Юрій Єгорович, доктор технічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри АЕС і ІТФ, ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка засобів із продовження надійної та економічної експлуатації енергогенеруючих об′єктів у маневрених режимах

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті – 0114U000564
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.(Трьома мовами: укр., рос., англ.),

Розробка енергозберігаючих технологій в газопаротурбінних установках для отримання електроенергії, теплоти і води у посушливих регіонах України

Т = 150 оС, р = 0,8 МПа

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000573
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Барабаш П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології використання скидних горючих енергоресурсів та альтернативних газових палив на основі їх високоефективного спалювання

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті 0113U001773, НТУУ «КПІ» - 2637-п .
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Автоматизація моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001696., НТУУ «КПІ» - 2638-п.
2. Науковий керівник - докт. техн. наук, професор Лук’яненко С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики

Фотознімок встановленого пальника трубчастого типу (зліва) поруч із штатним пальником

1. Номер державної реєстрації: №0113U000997, НТУУ «КПІ» 2639-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Варламов Г.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки