Енергетика та енергоефективність

Автоматизація моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001696., НТУУ «КПІ» - 2638-п.
2. Науковий керівник - докт. техн. наук, професор Лук’яненко С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики

Фотознімок встановленого пальника трубчастого типу (зліва) поруч із штатним пальником

1. Номер державної реєстрації: №0113U000997, НТУУ «КПІ» 2639-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Варламов Г.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Оптимізація електроспоживання шахтних стаціонарних установок із застосуванням засобів діагностування їх енергоефективності

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001637, НТУУ «КПІ» - 2640-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чермалих В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Схема завантаження заготовок у камері печі випалювання з використанням шару тирси у шарі засипки

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002302, НТУУ «КПІ» - 2641-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка рецептури вогнетривких футерувань та теплоізоляції печей електродного виробництва

Експериментальні установки для вимірювання теплопровідності

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002303, НТУУ «КПІ» - 2642-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., ст. наук. співр. Карвацький А.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти

Дворівнева система менеджменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001575, НТУУ «КПІ» - 2667-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дешко В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002489, НТУУ «КПІ» - 2668-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з атомними електростанціями

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U004004, НТУУ «КПІ» - 2635-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф.. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження середньотемпературного двофазного пристрою для реалізації технології утилізації теплоти викидних потоків газоперекачувальних агрегатів магістральних газопроводів

Макет модулю установки утилізації теплоти викидних потоків газів

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001591, НТУУ «КПІ» - 2636-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Хайрнасов С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Технологія інтегрованих енергоефективних енергостанцій з комплексним застосуванням засобів розосередженої генерації та smart-технологій

1 . Номер державної реєстрації 0112U002685, номер реєстрації в університеті 2537-п.
2 . Науковий керівник – к.т.н., доц. Попов В.А.
3 . Суть розробки, основні результати

Сторінки