Енергетика та енергоефективність

Розроблення принципів побудови багатофакторного моніторингу та функціонального діагностування електромеханічних систем стаціонарних установок гірничовидобувних підприємств

Макет мобільного програмно-апаратного комплексу для функціонального діагностування енергоефективності электромеханических систем  шахтных стационарных установок

1. Номер державної реєстрації теми - № 0111U000763, НТУУ «КПІ» 2438-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чермалих В.М.
3 Суть розробки. Основні результати

Розробка моделей та методів управління інтегрованими системами енергозабезпечення та контроль ефективності енерговикористання

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U002484, НТУУ «КПІ», 2437-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Праховник А.В.,к.т.н., доцент Находов В.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації

1. Номер державноі реєстраціі теми - 0111U003239, НТУУ «КПІ»-2436-п
2. Науковий керівник – д.т.н.,проф. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати

Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива

Фото гібридного екомобілю із застосуванням в якості джерел енергії сонячного випромінювання та біодизельного палива

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002500, НТУУ «КПІ» - 2435-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Кудря С.О., Кудря С.А., Kudrya Stepan A.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження теплових труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного покриття поглинаючої поверхні

Загальний вигляд діючих макетів сонячних колекторів, виготовлених з профільних алюмінієвих теплових труб

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000567, НТУУ «КПІ» - 2434-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., ст. наук. співр. Рассамакін Б.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка пасивних систем забезпечення теплового режиму з тепловими трубами для типових задач космічного приладобудування

Розроблений принцип забезпечення температури оптичного приймача 1 нижче 233 К з використанням двох  термодіодів  (2 та 3), які з’єднують приймач 1 з радіаторами 4

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000784, НТУУ «КПІ» -- 2433-п.
2. Науковий керівник – док. техн. наук, ст. наук. співр., Батуркін В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і дослідження когенераційної установки „Водолій” при її роботі на комбінованому паливі.

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002227
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дикий, М.О
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів.

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002312
2. Науковий керівник – чл.кор. НАН У, д.т.н., проф. Фіалко Н.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001318
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, д.т.н., професор кафедри АЕС і ІТФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U000269
2. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Щерба А.А.,
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки