Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення та полімеризації

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U0002137,
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Ткаленко Д.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор

Слайд презентації роботи

1. Номер державної реєстрації : 0108U001099.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Остапенко Валентин Володимирович, професор, док.фіз.-мат.наук
3. Суть розробки, основні

Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо- економічних систем

Розташування деяких брудних виробництв у Києві (початкова кількість)

1. Номер державної реєстрації - 0108U000522.
2. Науковий керівник. Д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000521.
2. Науковий керівник – д.ф.–м.н. Андрєєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати

Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000511.
2. Науковий керівник – д.т.н. проф. Луцький Г.М.
3. Cуть розробки, основні результати.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

1. Номер державної реєстрації 0108U000520
2. Науковий керівник: к.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000442.
2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Г.С., Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комп’ютерної програмно-апаратної системи віртуальних персональних кабінетів в мережі університету для науковців, викладачів, студентів

1. Номер державної реєстрації - 0109U002552.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Костюк В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової модернізації радіорелейних ліній

Структурна схема передачі цифрових потоків по аналогових РРЛ типу «Курс-4»

1. Номер державної реєстрації теми - 01091002367.
2. Науковий керівник - к.т.н., професор Наритник Теодор М.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку

Приклад роботи квазісемантичного редактору пошукового запиту

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: № держреєстрації 0113U000715, № реєстрації в університеті 2600-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання): д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки