Розробка енергозберігаючих технологій в газопаротурбінних установках для отримання електроенергії, теплоти і води у посушливих регіонах України

Т = 150 оС, р = 0,8 МПа

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000573
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Барабаш П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Системний аналіз напруженого стану зсувонебезпечних схилів в умовах сейсмічної та техногенної небезпеки і дестабілізуючих факторів ризику

Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії

1. Номер державної реєстрації, - 0114U001534
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Калюх Ю.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003442.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Зайченко Ю.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інструментарію для аналізу сталого розвитку муніципалітетів

Концептуальна схема моделі

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000671,
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Болдак А.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Мережеві інтелектуальні Web-орієнтовані системи збору даних на основі Java-мікросерверів

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000552
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних

Схема реалізації процесу передбачення в режимі on-line

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001533
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка програмно-методичного забезпечення з розрахунків тепло-газодинамічного стану при надзвуковому обтіканні тіла з врахуванням інтерференції конфігурацій

Лінії плівкової течії по твердій стінці в порівнянні з лініями поверхневої течії крапель у експерименті (конфігурація корпус – газовий струмінь)

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003420
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень сонячних елементів на нанокристалічних кремнієвих плівках з використанням рідкісноземельних елементів та гетероструктурах А3В5

Фотографія однієї з п’яти сонячних батарей супутника “PolyITAN-1” з ФЕП на монокристалічному кремнії

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002306, номер реєстрації в університеті – 2670-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Якименко Ю. І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень

Експериментальний комплекс Ві-02-112

1. Номер державної реєстрації підтеми - 0113U001855, НТУУ «КПІ» - 2669-ф.
2. Науковий керівник - член-кор. НАН України, професор Бобир М.І.
3. Суть розробки,основні результати.

Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування

Виготовлений дослідний зразок верстата з паралельними кінематичними структурами

Підтема: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002333, номер реєстрації в університеті – 2615-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки