Дослідження процесів локалізації і транспорту носіїв заряду в органічних напівпровідниках та їх наноструктурах

Термостимульована люмінесценція і фракційні енергії для чистого полімеру

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001910, № реєстрації в університеті 2603-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Управління режимами об’єднаної електроенергетичної системи з використанням значень фазових кутів вузлових напруг

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U001439.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Яндульський О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення та полімеризації

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U0002137,
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Ткаленко Д.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор

Слайд презентації роботи

1. Номер державної реєстрації : 0108U001099.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Остапенко Валентин Володимирович, професор, док.фіз.-мат.наук
3. Суть розробки, основні

Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо- економічних систем

Розташування деяких брудних виробництв у Києві (початкова кількість)

1. Номер державної реєстрації - 0108U000522.
2. Науковий керівник. Д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000521.
2. Науковий керівник – д.ф.–м.н. Андрєєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати

Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000511.
2. Науковий керівник – д.т.н. проф. Луцький Г.М.
3. Cуть розробки, основні результати.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

1. Номер державної реєстрації 0108U000520
2. Науковий керівник: к.т.н., доцент Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення фундаментальних засад взаємодії польових структур об’єктів при діагностиці та лікуванні

1. Номер державної реєстрації теми - 0108U000442.
2. Науковий керівник- д.т.н., проф. Г.С., Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комп’ютерної програмно-апаратної системи віртуальних персональних кабінетів в мережі університету для науковців, викладачів, студентів

1. Номер державної реєстрації - 0109U002552.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Костюк В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки