Розробка технології використання скидних горючих енергоресурсів та альтернативних газових палив на основі їх високоефективного спалювання

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті 0113U001773, НТУУ «КПІ» - 2637-п .
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Автоматизація моніторингу геологічного середовища в зоні впливу споруд АЕС

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001696., НТУУ «КПІ» - 2638-п.
2. Науковий керівник - докт. техн. наук, професор Лук’яненко С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка високоефективної та екологічно безпечної пальникової системи котлів комунальної енергетики

Фотознімок встановленого пальника трубчастого типу (зліва) поруч із штатним пальником

1. Номер державної реєстрації: №0113U000997, НТУУ «КПІ» 2639-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Варламов Г.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Оптимізація електроспоживання шахтних стаціонарних установок із застосуванням засобів діагностування їх енергоефективності

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001637, НТУУ «КПІ» - 2640-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Чермалих В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Схема завантаження заготовок у камері печі випалювання з використанням шару тирси у шарі засипки

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002302, НТУУ «КПІ» - 2641-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панов Є.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка рецептури вогнетривких футерувань та теплоізоляції печей електродного виробництва

Експериментальні установки для вимірювання теплопровідності

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002303, НТУУ «КПІ» - 2642-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., ст. наук. співр. Карвацький А.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка моделей та методів інтегрованих систем управління ефективністю енерговикористання об’єктів галузі освіти

Дворівнева система менеджменту

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001575, НТУУ «КПІ» - 2667-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дешко В.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розвиток методологічних засад інтелектуалізації процесів генерації та розподілу електроенергії в інтегрованих системах з активним споживачем

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U002489, НТУУ «КПІ» - 2668-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Денисюк С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з атомними електростанціями

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U004004, НТУУ «КПІ» - 2635-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф.. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Динаміка поверхні наночастинок в дифузійних режимах їх трансформації; розробка методів керованого синтезу та регулювання процесів самоорганізації нанооб'єктів

публікації за матеріалами досліджень

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001911, № реєстрації в університеті 2604-ф
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н., проф. Горшков В.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки