Images

Computer aided design tool development  and their use for the high-speed vision processor design
Макет вузла БСМ для дистанційного моніторингу температури та вологості за допомогою сенсорного датчика
Процес фрезерування в ході експериментальних досліджень
Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення
Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних
SOC обчислювальна платформа
Слайди презентації
Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.
Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма
Апаратний комплекс термоанемометричного витратоміра
Перенос електронів від металів в зв’язуючі і незв’язуючі  стани кисню та зниження зарядової ємності ЛДС при циклюванні
Мікроструктура плазмового покриття системи NiCrFeBSi  модифікованого нанопорошком Al2O3 до оплавлення
Складальне креслення двигуна-маховика
Обробка зразків на макеті устаткування
Ріжуча пластина під час роботи
Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом
Скоба механізму подавання віконець для вклеювання в упаковку машини для вклеювання віконець «Heiber & Schroeder WP 800D» (вказано стрілкою)

Сторінки