Images

Експериментальний вузол для УЗ - обробки за допомогою концентратора поздовжніх УЗК
Деталі, які отримані обтиском
Типи печей графітування: ( а ) Ачесона, ( б )  Кастнера

Сторінки