Images

Мікроструктура плазмового покриття системи NiCrFeBSi  модифікованого нанопорошком Al2O3 до оплавлення
Складальне креслення двигуна-маховика
Обробка зразків на макеті устаткування
Ріжуча пластина під час роботи
Експериментальна установка для виготовлення спінених термопластів екструзійним методом
Скоба механізму подавання віконець для вклеювання в упаковку машини для вклеювання віконець «Heiber & Schroeder WP 800D» (вказано стрілкою)
Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу
Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень
Зовнішній вигляд поверхні пакета труб після застосування тимчасового протикорозійного захисту і не упакованого металу
Стенд NASA (США) для випробування системи регенерації води з рідких відходів життєдіяльності людини на борту пілотованого космічного корабля
Монтаж корисного  навантаження FIPEX  наносупутника POLYITAN-2-SAU
Зовнішній вигляд діючого лабораторного макету модуля „сухої” градирні
Енергоефективна установка для випробувань надвисоковольтних кабелів
Зовнішній вигляд діючого макету п’яти ріжкової світлодіодної люстри з тепловими трубами
Т = 150 оС, р = 0,8 МПа
Влаштування паль-шпонок верстатами ударно-канатної дії
Концептуальна схема моделі
Схема реалізації процесу передбачення в режимі on-line
Лінії плівкової течії по твердій стінці в порівнянні з лініями поверхневої течії крапель у експерименті (конфігурація корпус – газовий струмінь)
Фотографія однієї з п’яти сонячних батарей супутника “PolyITAN-1” з ФЕП на монокристалічному кремнії
Експериментальний комплекс Ві-02-112
Виготовлений дослідний зразок верстата з паралельними кінематичними структурами
Макет лабораторного зразка програмно-апаратного комплексу  для діагностики стану серцево-судинної системи людини
Оснастка, для деформування структурно-неоднорідних матеріалів, що встановлена на гвинтовому фрикційному прес-молоті

Сторінки