Images

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів
графітові філь’єри та кристалізатори, нагрівники, підшипники ковзання, підкладка для виробництва світлодіодів
Типова структура системи векторного керування
Загальний вигляд експериментальної установки
Залежності інтенсивностей відбиття  спінових хвиль  | ρ | 2 від частоти та  зовнішньог о магнітного поля для мультишарової структури зі складними інтерфейсами
Макет теплообменника, трубки которого изготовлены с помощью процесса роликового обкачивания

Страницы