Images

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів
графітові філь’єри та кристалізатори, нагрівники, підшипники ковзання, підкладка для виробництва світлодіодів
нова статистична оцінка
Схема УЗУО
Типова структура системи векторного керування
Загальний вигляд експериментальної установки
Залежності інтенсивностей відбиття  спінових хвиль  | ρ | 2 від частоти та  зовнішньог о магнітного поля для мультишарової структури зі складними інтерфейсами

Сторінки