Images

Система енергозабезпечення високочастотних вентильно-індукторних двигунів дрона з багатокомірковими перетворювачами і просторово-часовою модуляцією
Розробка дискових з’єднань між заготовками у колонах та енергоефективних регламентів графітування електродів у печах прямого нагрівання
Розроблення техніко-технологічних схем та систем керування теплозабезпечення населених пунктів на основі термодинамічних підходів
Розробка системи моніторингу та аналізу перехідних режимів електричних мереж на основі обробки синхронних векторних вимірювань
Розвиток основних положень проектування маніпуляторів мобільних роботів спеціального призначення адаптованих для роботи з небезпечними об’єктами
Дослідження та випробування льотної моделі університетського наносупутника PolyITAN-3-PUT формату Cubesat для дистанційних спостережень Землі
Розробка енергоефективних технічних рішень з модернізації обертових печей електродного виробництва із частковою заміною природного газу на сингаз
Розроблення технічних рекомендацій по створенню процесів приготування термопластичних полімерних композиційних матеріалів та формування інтелектуальних виробів з них
Створення теорії та схемотехнічних рішень немінімально-фазових планарних фільтрів зі змішаними зв’язками для засобів телекомунікацій
Теоретичні та практичні засади забезпечення якості металографічного друку
Теоретичні і експериментальні дослідження наноструктурованих функціональних матеріалів перспективних для газових сенсорів та оптоелектроніки
Фізика швидкісного електронно-променевого спікання гомогенних та гетерогенних високотемпературних матеріалів
Дослідження термопередачі і гідравлічного опору в каналах, що охолоджуються водою при надкритичних параметрах (НКП)
Створення методів пластичного формоутворення конструкцій з нового зварювального сплаву системи Al-Mg-ПМ-РЗМ з високими механічними властивостями для авіакосмічного машинобудування
Мікрофотографії отриманих багатофункціональних компонентів водоочищенняторного промислового використання
Заміна структури і магнітних властивостей плівок FePd при вівдпали у врдні
Науково-технічні засади створення приладів контактного зварювання біологічних тканин імпульсами постійного струму
Розробка та дослідження потужної газорозрядної електронної гармати для застосування в електронно-променевій технології отримання тугоплавких та хімічно активних матеріалів
Комп’ютерно-інтегровані системи проектування та виготовлення складних фасонних поверхонь на основі сучасних процесів формоутворення
Створення проривних технологій виробництва деталей складної форми з композиційних матеріалів для екстремальних умов експлуатації
Локальна позиційна навігаційна система підвищеної надійності
Наукові основи механохімічного УЗУО-синтезу зносостійких покриттів конструкційних сплавів авіаційної техніки для підвищення військової спроможності
Високоефективна модифікація поверхні металу екологічно-безпечними сполуками для надання нових функціональних властивостей

Сторінки