Нові речовини і матеріали

Розробка технології та обладнання для профілювання гвинтоподібних та ребристих труб та створення високоефективних теплообмінників

Робота спрямована на створення високоефективних регенераторів теплоти газотурбінних установок (ГТУ) газотранспортної системи України. Для регенераторів теплоти ГТУ пропонується використовувати високоефективні поверхні теплообміну із труб гвинтоподібного профілю з високими теплоаеродинамічними характеристиками, що забезпечить зниження масогабаритних показників на 30-40% в порівнянні з теплообмінниками із гладких круглих труб та підвищення К.К.Д. ГТУ з 18—25% до 38-41%.

Розроблення інноваційної технології та устаткування для формування виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів

Схема інжектуючого пристрою для введення суміші ІД з розплавом:  1 –  черв’ячний пластикатор; 2 – інжекційний циліндр;  3 – формуючий канал головки

Розроблена нова технологія та запропоновано нові конструкції пристроїв для виготовлення інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів (ІПКМ), у т.ч. з використанням ультразвуку (УЗ), для енергоощадного і високопродуктивного одержання виробів з інтелектуальних полімерних матеріалів (ІПМ) на їх основі

Розробка потужної газорозрядної електронної гармати для імпульсного нанесення багатокомпонентних та хімічно-складних покриттів

Теоретично та експериментально досліджені умови формування імпульсного електронного пучка в потужній тріодній електронній гарматі високовольтного тліючого розряду з використанням низьковольтного допоміжного розряду. Шляхом моделювання визначені основні геометричні та енергетичні параметри пучка з урахуванням термодинамічних параметрів анодної плазми. Також теоретично досліджені особливості транспортування та сканування електронного пучка.

Поліпшення результатів лазерної обробки (легування, наплавлення, Rapid Prototyping ) керованими параметрами потоку газопорошкової суміші

Розроблено технологію лазерної газопорошкової наплавки з використанням оригінальних пристроїв постачання газопорошкової суміші в зону дії сфокусованого лазерного випромінювання. Оригінальність розроблених конструкцій підтверджена патентом України на винахід. Розроблені системи подачі газопорошкової суміші в зону дії сфокусованого лазерного випромінювання можливо використовувати в різноманітних лазерних технологічних комплексах, в яких пляма фокусування лазерного випромінювання на поверхні деталі, яка обробляється, має круглий або прямокутний поперечний переріз.

Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат Сонця на наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів

Фотографія готового ПККС

Розроблені конструкції щілинних 2-х координатних пристроїв визначення кутових координат Сонця на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках кремнію

Розробка і дослідження зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями для задруковування поліграфічної та пакувальної продукції плоским офсетним друком

1. Номер державної реєстрації — 0115U000207
2. Науковий керівник — д.т.н., проф. Величко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Науково-технічні засади проектування обладнання для формування виробів з полімерних композицій із врахуванням їх в’язкопружних властивостей

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000178
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Мікульонок І.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методичного забезпечення та макетного зразку системи моніторингу на основі концепції Structural Health Monitoring

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000318
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Бурау Н.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології виготовлення композиційної керамічної, металокерамічної та металополімерокерамічної броні із надміцних надтвердих армованих керамічних матеріалів

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002328
2. Науковий керівник - д.т.н., проф.. Лобода П.І.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U002422
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки