Комп’ютерно-інтегровані системи проектування та виготовлення складних фасонних поверхонь на основі сучасних процесів формоутворення

В ході роботи на базі розробленої теорії інтерактивних способів керування формоутворенням складної поверхні: шляхом приміщення вихідної поверхні за допомогою функціональних залежностей геометрії поверхні й параметрів простору, розроблено програмне забезпечення, що інтегрується з CAD/ CAM системами, а саме програмне забезпечення «COPTeR» для керування простором шляхом політканинних перетворень, програмне забезпечення «COSET» для керування формою складної поверхні, програмне забезпечення «APACE» для апроксимації масиву точок кривими Безьє 3-го порядку, програмне забезпечення «SCOT» для визначення контактних точок функціональних поверхонь, програмне забезпечення «SAlAT» для комплексного параметричного моделювання систем і процесів формоутворення та на цій основі розроблено нові методи формоутворення гіперболоїдних зубчастих коліс, метод полірування магніто-абразивним порошком на універсальному зубофрезерному верстаті за допомогою дискового інструменту зі зміщеним центром, та розроблені основні положення формоутворення арочних зубчастих коліс. Існуюче наявне програмне забезпечення не має аналогів що розроблених програм.
Також розроблено новий метод двопроменевого лазерного формоутворення виробів з листових матеріалів, його технологічне забезпечення, що значно розширює можливості процесу та підвищує його керованість, дозволяє з високою продуктивністю виготовляти вироби складної конфігурації з листів вдвічі-втричі більшої товщини (в тому числі з важкодеформівних матеріалів), ніж при альтернативних способах обробки, дає можливість знизити металоємність конструкцій при підвищенні жорсткості, уникнути використання високовартісного спеціального устаткування, що особливо важливо в умовах дрібносерійного та штучного виробництва. Це дозволяє відмовитись від штамповочного оснащення, що складає значну вартість при виробництві таких виробів.

Комп’ютерно-інтегровані системи проектування та виготовлення складних фасонних поверхонь на основі сучасних процесів формоутворення
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020-2108.pdf439.41 КБ