Інформаційні та комунікаційні технології

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів

Розроблено комплекс АПЗ для побудови розподілених багатоканальних мікроконтролерних систем збору та обробки вимірювальної інформації на основі мереж віртуальних вимірювальних модулів з підтримкою ІР-протоколу, поширених цифрових інтерфейсів, спеціалізованих мережевих протоколів СоАР/СоRE та гнучкого програмного конфігурування вимірювальних каналів в багатозадачному середовищі.

Побудова інформаційно-аналітичної системи передбачення соціальних лих, викликаних катастрофами і тероризмом

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003772
2.Науковий керівник - к.т.н. Савченко І.О.
3.Суть розробки, основні результати

Гетерогенні телекомунікаційні системи на базі стратосферної платформи з використанням сучасних технологій і засобів телекомунікацій

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003771
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Кравчук С.О.
3.Суть розробки, основні результати

Портативна система автоматичного відслідковування об’єктів на відеопослідовностях

1.Номер державної реєстрації теми - 0116U003692
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Лисенко О.М.
3.Суть розробки, основні результати

Розроблення методів і алгоритмів для оптимізаціїї складних систем і побудови оптимального керування в умовах складних фазових обмежень

Розроблено алгоритми асимптотично-розв’язуючих операторів, орієнтовані на розв’язання складних задач оптимізації граф-операторних систем великої розмірності із складними фазовими обмеженнями та складними підсистемами процесів із розподіленими та зосередженими параметрами

Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000324
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тарасенко В.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

Панель  формування портфелю інвестора

Запропоновано методику оцінювання ризику із використанням принципів системного аналізу для фінансових процесів.

Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів

1. Номер державної реєстрації - 0116U004038
2. Науковий керівник - д.т.н., академік НАН України Ільченко М.Ю.
3. Суть розробки, основні результати

Дослідження та застосування методів криптоаналізу важкооборотних криптографічних перетворень в класичній та квантовій моделі обчислень

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U000254
2. Науковий керівник - д.ф.-м.н, доцент Савчук М.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

Функціональна схема водопровідної глибинної системи водопостачання

Запропоновано методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій комплексної системи забезпечення безпеки та живучості (КСБЖ) функціонування складних технічних систем (СТС) в реальному режимі часу з урахуванням своєчасного формування і реалізації рішення та неусуненого порогового обмеження часу на цикл управління у позаштатних режимах

Сторінки