Удосконалення електронної платформи та випробування льотної моделі університетського наносупутника PolyITAN-3- PUT формату Cubesat для пошуку природних ресурсів Землі

Роботу присвячено удосконаленню підсистем та випробуванню університетського наносупутника (НС) формату Cubesat шляхом розробки, моделювання та дослідження службових підсистем для забезпечення корисного навантаження - оптико-електронного сканера зі здатністю зйомки поверхні Землі в видимому діапазоні світла з розрізненням від 15м до 30 м при функціонуванні його на орбіті з висотою від 400 км до 700 км, силами студентів, магістрантів, аспірантів та наукових співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В контексті роботи отримано наступні основні результати:

- розроблено блок узгодження передавальної радіоапаратури С–діапазону Познанського технічного університету (Польща) та електронної плати процесору НС, що є прикладом успішного міжнародного співробітництва;
- створено математичну модель інтегрування траєкторії польоту НС з використанням вимірювань GPS/GALILEO координат, що дало можливість розраховувати маневр для наведення ОЕС НС на точку зйомки на рівні світових аналогів;
- розроблено і реалізовано програмно-апаратний комплекс оптично-електронної системи НС із застосуванням процесору з рівнем споживання потужності менше семи Ват, що є на рівні найновіших світових напрацювань. Час виходу на операційний режим складає не більше 180 с, швидкість захвату кадрів складає не менше 1 кадру/с, розрахункове розрізнення зображення на висоті 400 км складає не гірше 34 м на піксель;
- удосконалено конструкцію сонячних батарей з фотоелементами на основі арсенід галієвих шарів за рахунок оптимізації підключення фотоелементів та розводки плат, що дало змогу зменшити втрату енергії та покращити орієнтацію супутника. Проведено виготовлення сонячних панелей та їх монтаж. Виміряне ККД склало більше за 30.7% (при проєктному- 27%).
- розроблено модель теплового стану НС, яка демонструє циклічний нагрів і охолодження зовнішніх елементів НС від мінус 30оС до плюс 50оС; при цьому температурний режим активованих систем всередині НС варіюється від 0оС до 90оС. Теплова модель підтверджена результатами термовакуумних випробувань, які показали відмінність в межах ±10%.

Системи відводу тепла від процесору
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2023-2-1856.pdf272.65 КБ