Науки про життя

Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України

Встановлено, що основною загрозою зниження мобілізаційного потенціалу України виступають загальносвітові тенденції лібералізації стосунків держави та підданих громадян. Незалежно від форми державного устрою державні інститути мають контролювати населення для забезпечення мобілізаційної готовності, чого зараз в Україні не спостерігається. Переважна частина української молоді не бажає брати участі у військовій службі, а подекуди – і в інших формах діяльності з захисту своєї країни.

Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів для медицини, харчової промисловості та сільського господарства

Розроблено біопрепарати на основі функціонально - активних штамів бактерій р.Lactobacіllus, р.Streptomyces та грибів р. Eremothecium, Trametes та Polyporus

Розробка неінвазивної пасивної акустичної системи нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та внутрішнього вуха людини

Розроблено неінвазивну акустичну систему нового покоління для вимірювання критичних фізіологічних параметрів головного мозку та завитки внутрішнього вуха людини, яка включає в себе: динамічний, що працює в реальному масштабі часу, одноканальний пасивний акустотермометр з фокусуванням, який реєструє власне теплове акустичне випромінювання тіла людини в мегагерцевому діапазоні, і є безпечним для неї, і призначений для неінвазивного визначення глибинної температури головного мозку людини та завитки внутрішнього вуха людини; комп’ютерний комплекс, з електроенцефалографом та головними телефонами, для визначення частоти та потужності ритмів головного мозку, та реалізації неінвазивного акустичного методу терапії за допомогою складних аудіо-сигналів.

Інструменти асиметричної відповіді на гібридну агресію в гуманітарній сфері

Проблема, на вирішення якої було спрямовано наукову роботу, полягає у відсутності комплексу інструментів асиметричної відповіді на загрози гібридної війни у сферах ймовірних агресивних проявів: у літературі, медіа, кіно, історії, психології, публічному управлінні, дипломатії, відносинах з діаспорою. Відсутність сформованих механізмів та засобів інформаційного протиборства є загрозою національній безпеці, територіальній цілісності, економічному процвітанню та сталому розвитку держави.

Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених

Розроблено експериментальний зразок нового приладу для об’єктивної діагностики слуху людини - широкосмуговий акустичний вушний ехо-спектрометр.

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс діагностики, фізіотерапії та хірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів.

Розробка технології та апаратури діагностики, низькочастотної електромагнітної терапії та високочастотної електрохірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів. Розроблено вдосконалений експериментальний зразок апаратури багатоканальної низькочастотної фізіотерапії. Апарат є засобом відкритого типу, здатним працювати з широкою номенклатурою різноманітних індукторів в діапазоні частот від 1 Гц до 20 кГц та інтенсивністю магнітного поля в двох діапазонах 1…50 мТл та 10…500 мТл.

Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

Розроблено методичні підходи до визначення структурних складових системи сталого економічного зростання для національної економіки та методику вимірювання рівня сталості розвитку адміністративно-територіальних одиниць, територій на значних проміжках часу. Проведено аналіз структури кількісних і якісних показників щодо оцінки стану та динаміки соціально-економічного розвитку областей та регіонів. Визначено їх взаємозв’язки та ступінь впливу на діяльність та розвиток територіальних систем і економіки країни.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

В результаті комплексних досліджень на перетині двох галузей знань – оптико-електронного приладобудування і медицини створено нові розрахункові методи оцінки інфрачервоного випромінювання біологічного об’єкта в патологічній зоні тіла, що враховує процеси температурної регуляції та надає можливість визначати розподіл температури в м`язових тканинах та глибину розташування областей гіпотермії. Запропоновано вдосконалену модель системи «пацієнт – тепловізор – лікар», яка враховує реальні характеристики складових цієї моделі.

Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Розроблено метод статистичного незалежного глобального пошуку для визначення параметрів широкосмугових п'єзовипромінювачів та його програмне забезпечення. На його основі узгоджено в широкій смузі частот характеристики електроакустичного тракту терапевтичного приладу і акустичні характеристики фізичного поля людини.

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

На основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій розроблено вимірювальний та обчислювальний тракти портативної мультифункціональної системи об’єктивного слухового скринінгу, призначеної для діагностування на ранній стадії порушень слуху у дитячого контингенту обстежуваних, в тому числі немовлят, методами багаточастотної тимпанометрії, акустичної рефлексометрії та отоакустичної емісії.

Сторінки