Науки про життя

Розробка широкосмугового акустичного вушного ехо-спектрометра та нової ефективної програми універсального аудіологічного скринінгу новонароджених

Розроблено експериментальний зразок нового приладу для об’єктивної діагностики слуху людини - широкосмуговий акустичний вушний ехо-спектрометр.

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс діагностики, фізіотерапії та хірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів.

Розробка технології та апаратури діагностики, низькочастотної електромагнітної терапії та високочастотної електрохірургії для оснащення стаціонарних та мобільних медичних пунктів. Розроблено вдосконалений експериментальний зразок апаратури багатоканальної низькочастотної фізіотерапії. Апарат є засобом відкритого типу, здатним працювати з широкою номенклатурою різноманітних індукторів в діапазоні частот від 1 Гц до 20 кГц та інтенсивністю магнітного поля в двох діапазонах 1…50 мТл та 10…500 мТл.

Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0115U002525, 2818-п
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) – д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
3. Суть розробки, основні результати.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000354
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка нового покоління медичних приладів - широкосмугових ультразвукових фізіотерапевтичних випромінювачів із можливістю одночасного іонофорезу

Макет широкосмугового ультразвукового фізіотерапевтичного приладу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002485.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

Макет акустичного зонду з набором вушних вкладок різного типорозміру

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001596, НТУУ «КПІ» - 2659-п
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.М.
3. Суть розробки, основні результати

Розробка акустотермометра для ранньої функціональної діагностики і контролю глибинної температури тіла людини

Лабораторний макет акустотермометра

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U002947, НТУУ «КПІ» - 2475-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дідковський В.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження технології виготовлення медичних ендопротезів (стентів) методом лазерного фрезерування

Лазерне фрезерування стента

1. Номер державної реєстрації, 0112U000589 номер реєстрації в університеті 2545-п.
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Коваленко В.С.
3. Суть розробки, основні результати

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс неінвазивної діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак

Макетний зразок три частотного вимірювача всіх параметрів повного опору провідникових об’єктів  на частотах 20, 100 і 500 кГц.

1. Номер державної реєстрації комплексної НДР: 0112U003148. Номер реєстрації в університеті: комплексна НДР – № 2532-п.
2. Науковий керівник комплексної НДР: д.т.н., професор Мачуський Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка технології нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

Дослідний зразок  нового пробіотику на основі молочнокислих бактерій роду Lactobacillus

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000673, НТУУ «КПІ» - 2468-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Дуган О.М., Дуган О.М., Dugan Oleksiy M.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки