Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

На основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій розроблено вимірювальний та обчислювальний тракти портативної мультифункціональної системи об’єктивного слухового скринінгу, призначеної для діагностування на ранній стадії порушень слуху у дитячого контингенту обстежуваних, в тому числі немовлят, методами багаточастотної тимпанометрії, акустичної рефлексометрії та отоакустичної емісії. Проведено аналіз підходів та топологічних рішень щодо реалізації мультипроцесорного обчислювального блоку портативної системи, розроблено методи підвищення пропускної здатності його складових при мінімізації апаратурних витрат з використанням технології “мережа-на-кристалі”, зокрема, методів агрегації каналів та параметричного налаштування. Показано, що запропоновані рішення підвищують пропускну здатність обчислювального блоку портативної системи на 65%-350% при скороченні апаратурних витрат на 62%-66%. Обґрунтовано вибір для застосування в розробці високопотужної процесорної платформи типу OMAP35х фірми Texas Instruments з ARM та DSP обчислювальними ядрами та стерео аудіо кодеком на чипі. Проведено моделювання в середовищі MATLAB синтезованих Simulink-моделей вимірювального каналу та обчислювальних і аудіологічних процедур, що дозволило визначити параметри складових розробки та створити алгоритмічні і програмні рішення цифрового синтезу аудіосигналів різного спектрального складу в діапазоні від 226 Гц до 6000 Гц з рівнем інтенсивності від 30 дБ до 85 дБ, а також реєстрації вимірювальних сигналів. Розроблено і експериментально апробовано на базі міжнародних стандартів IEC60645-5, IEC60645-6 метрологічне методичне та апаратурне забезпечення портативної мультифункціональної системи, яке є основою для проведення подальших робіт по вдосконаленню в Україні системи метрологічного забезпечення обладнання для об’єктивних досліджень слуху.

Макет акустичного зонду з набором вушних вкладок різного типорозміру
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2659-p.pdf283.07 КБ