Порушення слуху

Портативна мультифункціональна система об’єктивного слухового скринінгу на основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій

На основі сучасних DSP та “мережа-на-кристалі” технологій розроблено вимірювальний та обчислювальний тракти портативної мультифункціональної системи об’єктивного слухового скринінгу, призначеної для діагностування на ранній стадії порушень слуху у дитячого контингенту обстежуваних, в тому числі немовлят, методами багаточастотної тимпанометрії, акустичної рефлексометрії та отоакустичної емісії.