Фундаментальні наукові дослідження

Фундаментальні закономірності синтезу багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв

1.Номер державної реєстрації: 0115U002321
2.Науковий керівник - д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3.Суть розробки, основні результати

Методи оцінки та забезпечення необхідного рівня технічної безпеки роботи спеціалізованих багатопроцесорних систем управління

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U000323
2.Науковий керівник - д.т.н., проф. Романкевич О.М.
3.Суть розробки, основні результати

Дослідження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцій та узагальнених процесів відновлення

нова статистична оцінка

Суть науково-технічної розробки полягає в дослідженні асимптотичної поведінки псевдорегулярних функцій та їхніх аналогів у стохастичному аналізі – узагальнених процесів відновлення, а також застосуванні отриманих результатів до теорії випадкових процесів, статистики випадкових процесів, математичного аналізу та математичної фізики

Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні

1.Номер державної реєстрації теми – 01115U002319
2.Науковий керівник – член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.
3.Суть розробки, основні результати

Процеси генерації пари новітніх теплоносіїв в замкнених мініатюрних випарно-конденсаційних системах космічного призначення

1.Номер державної реєстрації 0115U000353
2.Науковий керівник - д.т.н., ст.н.сп., Кравець В.Ю.
3.Суть розробки, основні результати

Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних температур

Схема УЗУО

Одержані принципово нові наукові знання щодо фізико-матеріалознавчих основ та закономірностей зміцнення поверхневих шарів легких конструкційних сплавів шляхом ультразвукової ударної обробки (УЗУО) за кріогенних температур

Закономірності впливу квазігідростатичного стиску на структуру та механічні властивості кристалічних металоподібних речовин та квазікристалічних металевих матеріалів

1.Номер державної реєстрації теми – 0115U000405
2.Науковий керівник–д.т.н., проф. Юркова О.І.
3.Суть розробки, основні результати

Теоретичні засади обробки дискретних функцій з модульним аргументом та використання їх для моніторингу біотелеметричних показників людини в надзвичайних ситуаціях

1.Номер державної реєстрації теми - 0115U000352
2.Науковий керівник – д.т.н., проф. Терещенко Т.О.
3.Суть розробки, основні результати.

Методи робастного адаптивного керування електромеханічними системами з підвищеними динамічними та енергетичними показниками

Типова структура системи векторного керування

1.Номер державної реєстрації: 0115U000381
2.Науковий керівник - д.т.н., професор Пересада C.М., к.т.н., доц. Ковбаса С.М.
3.Суть розробки, основні результати.

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

Загальний вигляд експериментальної установки

Визначено параметричні границі ефективного використання відцентрової механічної форсунки без випаровування крапель нагрітої рідини

Сторінки