Розробка інформаційно-експертної системи передбачення з урахуванням поглибленої аналітики неструктурованих даних

Розроблено методологічно-методичний інструментарій у вигляді інформаційно-експертної системи передбачення для опрацювання неструктурованої інформації, що включає розробку підходів до аналізу неструктурованої інформації для платформи передбачення і розробку методики визначення семантичної забарвленої фрагментів неструктурованої інформації. Інформаційно-експертна система базується на математичному і методологічному забезпеченні розв’язання задач сценарного аналізу соціальних, економічних та екологічних процесів, що включає наступні методи: методи аналізу ієрархій при нечітких експертних оцінках, при неповних експертних оцінках; SWOT-метод – для визначення характеристик оточуючого середовища та “внутрішніх” характеристик системи в часі; метод перехресного впливу – для визначення взаємозв’язків між елементами кожного кластеру, між кластерами мережі та між самими мережами; методи сканування і мозкового штурму – для формулювання кластерів мережі та елементів кластерів, формулювання груп суб’єктів прийняття рішень, їх цілей, політик, множини експертів, альтернативних варіантів дій для користувачів мереж, формулювання витрат і ризиків; метод морфологічного аналізу – для моделювання і оцінювання всіх можливих альтернативних варіантів дій для користувачів мережі, політик суб’єктів прийняття рішень в умовах багатофакторних ризиків; методи факторного аналізу – для формулювання значущих елементів задачі, відсіювання частини результатів, отриманих методами сканування, мозкового штурму і/або методом морфологічного аналізу.

Окремим питанням створення інформаційно-експертної системи є забезпечення та обробка актуальних вихідних даних — як структурованих, так і неструктурованих. Обробка неструктурованих даних надає можливість отримати критично важливі дані для передбачення, недоступні раніше у структурованому вигляді.

Застосування інформаційно-експертної системи передбачення дає можливість прийняття своєчасних, адекватних, обґрунтованих рішень як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей виробництва, великих організацій та компаній, на основі використання фактів, відношень, показників, отриманих як традиційним експертним оцінюванням, так і шляхом аналізу великого корпусу текстових документів; у можливості довгострокового передбачення поведінки складних систем різної природи шляхом поєднання методологій системного аналізу і технологічного передбачення з методиками обробки великих обсягів неструктурованої інформації.

Схема реалізації процесу передбачення в режимі on-line
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2727-p.pdf517.16 КБ