Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

В роботі створена оригінальна технологія розробки та розгортання Web-сервісів, а також платформи ефективного виконання та надання послуг за допомогою Web-сервісів з високопродуктивними обчисленнями. Запропоновано комплексний системний підхід на основі модифікації моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення, що дозволяє зменшити терміни розробки та кількість помилок у багатокомпонентних розподілених програмних засобах, що розроблюються, а також дозволяє організувати для їх розміщення та виконання високопродуктивне середовище із застосуванням неспеціалізованого комп’ютерного обладнання.

Вперше розроблено моделі, методи та підходи до планування, проектування, створення та розгортання розподілених інформаційних систем, зокрема, комплексна багаторівнева модель програмного забезпечення розподілених інформаційних систем, за основу якої взятий підхід MDA (model-driven architecture), метод переходу від верхнього рівню - моделі бізнес-процесу предметної області до нижнього - обчислювальних процесів виконання потоків завдань. За допомогою створеної оригінальної технології у роботі розроблено та апробовано програмно-технологічні засоби побудови платформи надання веб-сервісів з метаописами.

Такий підхід робить розроблену технологію особливо привабливою для організацій, переважно некомерційних, які не можуть собі дозволити придбати обладнання для створення обчислювального або іншого виду кластера в той час як їхній парк персональних комп'ютерів і портативних пристроїв може мати досить високу обчислювальну потужність, істотні обсяги пам'яті для короткострокового й тривалого зберігання даних або файлів та їхньої обробки.

Архітектура гетерогенного середовища для розміщення і виконання високонавантажених веб-сервіс - компонентів розподілених інформаційних систем на основі Desktop-Grid
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2418-p.doc1.05 МБ