Глоба Л.С.

Технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури

Основними науковими результами є технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури, яка дозволяє забезпечити повнофункціональну роботу системи керування інформаційними ресурсами та процесом їх обробки, за рахунок розроблених уніфікованих засобів супроводження, ефективної організації обчислювальних процесів обробки у гетерогенному середовищі, дозволяє забезпечити безперебійне, захищене та контрольоване функціонування інформаційної системи підприємства.

Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку

Основними науковими результатами є технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах обслуговування викликів, яка дозволить істотно підвищити ефективність використання технічних ресурсів в процесі надання послуг абонентам зв’язку, дозволить проводити розподілену обробку заявок щодо надання послуг користувачеві та їх тарифікацію, покращити якість обслуговування абонентів, а також підвищити інтелектуальність процесу обслуговування.

Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах

Проведено аналіз стану та проблем, які виникають при наданні послуг в глобальних мережах, зокрема в системах Cloud Computing та Grid, а також моделей, методів та алгоритмів надання сервісів і їх тарифікації показав, що наявно ряд вузьких місць в системі надання послуг в глобальному середовищі як для Інтернет-провайдерів, так і операторів зв’язку, зокрема систем обробки викликів, обробки запитів в дата-цетрах та тарифікації, оскільки при недостатніх їх потужностях кінцевий користувач не може отримати замовлену послугу.

Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень на базі веб-сервісів

В роботі створена оригінальна технологія розробки та розгортання Web-сервісів, а також платформи ефективного виконання та надання послуг за допомогою Web-сервісів з високопродуктивними обчисленнями.

Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

В роботі створені принципово нові моделі та методи інтеграції інформаційних ресурсів та сервісів, а також організації їх взаємодії з використанням технології програмних агентів та мультиагентних систем в розподіленому гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі. Для цього замість централізованого підходу запропоновано використовувати розподілений підхід.

Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно- телекомунікаційному середовищі

Створено технологію доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, що є основою програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних сервісів в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.