Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі

В роботі створені принципово нові моделі та методи інтеграції інформаційних ресурсів та сервісів, а також організації їх взаємодії з використанням технології програмних агентів та мультиагентних систем в розподіленому гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі. Для цього замість централізованого підходу запропоновано використовувати розподілений підхід.

Розроблені модель, методи та алгоритми об’єднання інформаційних ресурсів на рівні доступу до них шляхом створення мультиагентної системи як частини інформаційного-телекомунікаційного середовища. Розроблено модель мультиагентної системи балансування навантаження між веб-серверами та описані функціональна та структурна схеми для реалізації такої системи. Запропоновано метод отримання та представлення інформації, який передбачає використання онтології у якості проміжного шару між користувачем та гетерогенними реляційними базами даних та базами знань.